VelkommenBestil tid
Kontaktinfo
AkupunkturZoneterapiMyoreflexterapiSkadesbehandlingPriser

 

Jeg giver mit samtykke til at Klinik for sundhed v/Sussan Kayser opbevarer nødvendige personlige oplysninger om mig, for at jeg kan modtage den behandling, som diagnosticeres til at være nødvendig i forbindelse med min henvendelse
følgende oplysninger opbevares:
·    navn, adresse, tlf, email, stilling, familieforhold, cpr.nr, medlemskab af sygeforsikring/sundhedsforsikring, årsag til henvendelsen
·    at oplysningerne udelukkende anvendes i forbindelse med det, min henvendelse vedrører
·    at oplysningerne udelukkende anvendes i forbindelse med den behandling, der iværksættes
·    at samtykke kun er gyldig, fordi jeg har afgivet det frivilligt
·    at jeg til enhver tid har ret til indsigt i de opbevarede oplysninger
·    at mine personlige oplysninger slettes senest 5 år efter sidste anvendelse
·    at jeg kan tilbagekalde samtykke og at mine personlige oplysninger derefter slettes eller anonymiseres
·    al henvendelse af ovenstående, kontakt
 Klinik for sundhed v/Sussan Kayser - 61 70 46 38

Copyright 2010 - Sussan Kayser
Alle rettigheder er reserveret