VelkommenBestil tid
Kontaktinfo
AkupunkturZoneterapiMyoreflexterapiSkadesbehandlingPriser

RICEM

Den akutte behandling starter så hurtigt som muligt efter skaden. Målet med den akutte behandling er primært at forhindre yderligere skade og nedsætte blødningen så meget som muligt. En effektiv akut-behandling vil kunne reducere blødningen, arvævsdannelse, antallet af komplikationer og genoptræningsperioden.

RO: Stop med det samme træningen. Hold den skadede legemsdel i ro. Dog må du gerne lave stille og rolige bevægelser i det normale bevægeområde, også selv om det gør lidt ondt. Grunden til det er, at skaden kan forværres, der kan opstå en ny skade og helingstiden kan forlænges. Den skadede legemsdel skal holdes i ro så længe der er smerter og hvis der stadigvæk sker hævelse af det skadede område.

ICE: Virker smerterlindrende, vævssammentrækkende og mindsker en eventuel blødning. Som regel anbefales 15-20 min afkøling fire til seks gange dagligt. Isbehandlingen bør fortsættes i et til tre døgn, herefter kun ved hævelser eller smerter. Det er vigtig at have et tyndt bomuldsklæde mellem isposen og huden for at forhindre forfrysninger.

Kompression: Elastikbindet skal lægges så stramt, som man kan holde ud, dog uden at blodforsyningen aflukkes. Det nedsætter væskeudsivningen i det omkringliggende væv og begrænser en eventuel blødning. Kompression fortsættes i et til tre døgn eller så længe der er hævelse.

Elevation: Anbring den skadede legemsdel så højt som muligt. Det er bedst, hvis man kan hvile med skaden over hjerte højde, pga blodtrykket sænkes på skadestedet og det nedsætter væskeudsivningen i det omkringliggende væv. Elevation fortsættes et til tre døgn eller så længe der er hævelse. Genoptræningen kan startes hvis der ikke er for mange smerter.

Mobilisering: Så snart det ikke forværrer skaden skal man opstarte ubelastet bevægeøvelser for at aktivere vene/lymfesystemet som transportere væsken væk. Mobilesering nedsætter smerter.

 

Kontakt mig gerne for spørgsmål på mail info@sussankayser.dk - mobiltlf. 6170-4638

Copyright 2010 - Sussan Kayser
Alle rettigheder er reserveret