VelkommenBestil tid
Kontaktinfo
AkupunkturZoneterapiMyoreflexterapiSkadesbehandlingPriser

Øreakupunktur

Øreakupunktur stammer fra Kina og har der været brugt før kristi tid. Navnet akupunktur er sammensat af de to latinske ord akus og punkture, som betyder henholdsvis nål og stikke. Akupunkturen bygger på den teori, at sygdom og lidelser opstår på grund af energimæssige ubalancer i kroppen, og at disse kan korrigeres ved at stikke akupunkturnåle ind i særlige punkter gennem huden. Hermed sætter man gang i kroppens egne helbredende kræfter.

Denne form akupunktur er meget lig det, vi kender fra zoneterapi- derfor kaldes det også for mikrozoneterapi. Princippet er det samme som ved zoneterapi. Vi har en masse områder i øret, vi kan undersøge for ømme punkter, der kan indikere en ubalance i det pågældende organs funktionskreds. Et ømt punkt vil i visse tilfælde kunne føles som et lille korn under huden. Behandler vi det pågældende punkt med en nål normaliserer vi organet/vævsområdet. Vævet i det ømme punkt vil i første omgang krampe sammen omkring nålen, og efterhånden som nålen bearbejder punktet, vil vævet slappe af og til sidst skyde nålen fra sig. Det betyder at punktet er færdigbehandlet for denne gang.

Reaktioner under og efter behandling:

En vellykket behandling kan give følgende reaktioner under behandling:

 • En følelse af varme ører
 • Røde ører
 • En følelse af at ørerne sover
 • En følelse af at ørerne vokser
 • En følelse af at kroppen er varm
 • Afslappethed
 • Lethed eller tunghed
 • Tørst
 • Evt. muskelsammentrækninger
 • Smerter kan pludselig blusse op og derefter hurtig forsvinde
 • Næsten øjeblikkelig smertelindring
 • Kortvarig utilpashed eller kvalme

Efter behandling kan iagttages flere reaktioner, som også er velkendte fra behandling med zoneterapi:

 • Træthed
 • Stærkt lugtende urin og afføring
 • Midlertidig menstruationsforstyrrelse
 • Snurrende og prikkende fornemmelse i kroppen
 • Symptomer bluser pludseligt og midlertidigt op
 • Gamle skavanker dukker pludseligt og midlertidigt op

Man kan anvende forskellige former for stimulation af punkter i øret

 • Nåle, almindelige engangsnåle og permanåle
 • Ørefrø 
 • Laser

Vil du bestille en tid?Klik her for online booking

Kontakt mig gerne for spørgsmål på mail info@sussankayser.dk - mobiltlf. 6170-4638

Copyright 2010 - Sussan Kayser
Alle rettigheder er reserveret